Rinkodaros politika

UAB „Algimanto baldai“ siekia su klientais ir kitais naujienlaiškių gavėjais dalintis tik aktualiomis ir savalaikėmis naujienomis, teisiniais pranešimais, kvietimais į renginius bei kita informacija. UAB „Algimanto baldai“ tai įgyvendina vadovaudamasi šia Rinkodaros privatumo politika, kuri saugo Jūsų privatumo interesus.

Rinkodaros privatumo politika nurodo, kokius Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais renka UAB „Algimanto baldai“, kaip juos naudoja ir kam atskleidžia. Taip pat šioje politikoje pateikiama svarbi informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis.

Prašome susipažinti su Rinkodaros privatumo politika ir susisiekti su UAB „Algimanto baldai“, jei turite su ja susijusių klausimų ar komentarų.

Jūsų duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojai yra UAB „Algimanto baldai“.

Su UAB „Algimanto baldai“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: info@algimantobaldai.lt

Kokius duomenis renka UAB „Algimanto baldai“ ir kaip juos naudoja

Norėdami užsiprenumeruoti UAB „Algimanto baldai“ el. paštu siunčiamus pranešimus, UAB „Algimanto baldai“ svetainėje www.algimantobaldai.lt turite užpildyti anketą, kurioje prašoma pateikti savo kontaktinius duomenis (el. paštą).

Norėdami gauti pasiūlymą www.algimantobaldai.lt svetainėje galite užpildyti formą, kurioje prašoma pateikti savo kontaktinius duomenis (el. paštą, vardą, pavardę, miestą, gatvės numerį, telefono numerį).

UAB „Algimanto baldai“ taip pat renka Jūsų verslo kontaktinius duomenis, kai apsikeičiate vizitinėmis kortelėmis su UAB „Algimanto baldai“ susitikimuose ar renginiuose, arba kai pateikiate savo kontaktinę informaciją registruodamiesi į UAB „Algimanto baldai“ renginius.

UAB „Algimanto baldai“ rinkodaros komunikacija vykdoma el. paštu, telefonu ir stengiantis apriboti gavėjų sąrašą tik tais asmenimis, kuriems siunčiamas pranešimas yra aktualiausias.

Išsiuntus pranešimą, UAB „Algimanto baldai“ gali rinki statistinius duomenis apie Jūsų elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte, kokiu įrenginiu naudojotės ir kokios jo techninės savybės. UAB „Algimanto baldai“ tai daro sekdama registruojamą informaciją apie Jūsų prieigą prie UAB „Algimanto baldai“ svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei duodate sutikimą).

Kai užsisakote UAB „Algimanto baldai“ pranešimus interneto svetainėje, UAB „Algimanto baldai“ naudoja Jūsų asmens duomenis remdamasi Jūsų sutikimu.

UAB „Algimanto baldai“ siunčia Jums rinkodaros pranešimus remdamasi UAB „Algimanto baldai“ teisėtu interesu vystyti verslo santykius su Jumis ar Jūsų atstovaujamomis įmonėmis. UAB „Algimanto baldai“ seka šios komunikacijos efektyvumo statistiką siekdama pagerinti komunikaciją.

Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami:

• Su jumis bendraujantiems arba už rinkodarą atsakingiems UAB „Algimanto baldai“ darbuotojams;

• Trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas UAB „Algimanto baldai“, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito įmonėms ir kitiems tiek, kiek tai būtina rinkodaros vykdymo tikslais.

Kiek laiko UAB „Algimanto baldai“ saugo Jūsų asmens duomenis

Jūsų kontaktinė informacija ir informacija, susijusi su Jūsų verslu ar veikla, bus saugoma ir tvarkoma rinkodaros tikslais tol, kol Jūs ar Jūsų atstovaujama organizacija dirba su UAB „Algimanto baldai“. UAB „Algimanto baldai“ imasi priemonių kuo geriau užtikrinti, kad neaktualūs asmens duomenys būtų atnaujinti, o nebereikalingi asmens duomenys – ištrinti.

Asmens duomenys, naudojami siunčiant naujienlaiškius, bus saugomi ir tvarkomi šiuo tikslu tol, kol, jei taikoma, atšauksite savo sutikimą, arba atsisakysite UAB „Algimanto baldai“ naujienlaiškių prenumeratos, tačiau ne ilgiau nei 2 metus po Jūsų paskutinės sąveikos su UAB „Algimanto baldai“ naujienlaiškiais.

Jūsų teisės ir kaip jomis pasinaudoti

Susisiekę su UAB „Algimanto baldai“ el. paštu info@algimantobaldai.lt, galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

• susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

• prašyti ištaisyti asmens duomenis;

• prašyti ištrinti savo asmens duomenis;

• atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Kai kuriais atvejais galite turėti teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Galite naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir vietos teisės aktų nuostatas.

Jei Jums paprašius asmens duomenys yra ištrinami, UAB „Algimanto baldai“ išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti UAB „Algimanto baldai“ ar trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su UAB „Algimanto baldai“.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.