Baldų garantijos sąlygos


BALDŲ LAIKYMAS
•    Baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 35°C, santykinis oro drėgnumas: 45 ÷ 60%). Pasistenkite, kad baldų ilgą laiką neveiktų ypatingai sausos arba drėgnos laikymo sąlygos, kad jos periodiškai nesikeistų, nes dalis baldų gamyboje naudojamų medžiagų reaguoja į aukštos temperatūros poveikį ir drėgmę.  Tokie aplinkos faktoriai gali pakenkti baldų arba jų detalių vientisumui. Nestatykite baldų arti šildymo įrenginių
•    Baldai kurie yra pritaikyti ekstremalioms oro sąlygoms, žymimi specialiu lipduku ir šio baldo naudojimo patalpos sąlygos yra pažymėtos perdavimo priėmimo akte
•    Faneruoti ir natūralaus medžio baldai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saulės spinduliai nublankina veidrodžių, lakuotų/beicuotų medžio paviršius ir išdžiovina odinius apmušalus


BALDŲ SAVYBĖS
•    Mediena ir oda yra natūralios medžiagos, todėl skirtingų baldų atspalviai gali šiek tiek skirtis. Jei baldai buvo pirkti ne vienu metu, jie gali būti paveikti aplinkos veiksnių, gaminiai gali būti praradę savo pradinę išvaizdą ir atspalvį
•    Dėl vidaus patalpose naudojamų įvairių šildymo sistemų, medinių detalių sujungimo vietose gali atsirasti mikroplyšių. Dėl medienos plėtimosi ir traukimosi bendri baldų matmenys gali būti šiek tiek skirtingi
•    Laminuotos medžių drožlės plokštės baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu . Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui), nes per jas galintis patekti vanduo gali "išpūsti" ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio  jį tereikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių. Laminuotos medžių drožlės plokštė yra degi, todėl reikia saugoti nuo tiesioginės ugnies. Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila
•    Rekomenduojame baldų nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos palyginus su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa. Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko pasidarys ne toks ryškus, nėra blogos kokybės baldų požymis


BALDŲ VALYMAS
•    Natūralaus medžio baldus valykite minkšta drėgna šluoste. Reikalui esant reikia naudoti įprastines neabrazyvines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, įpilant jas į vandenį
•    Baldus reikia valyti sausa arba šiek tiek drėgna šluoste, reikalui esant reikia naudoti įprastines neabrazyvines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, įpilant jas į vandenį
•    Siekiant išvengti vandens pažeidimų ir įsigėrusių dėmių atsiradimo, nešvarumus nuo baldų būtina pašalinti nedelsiant. Labai svarbu baldų paviršių po to iš karto nusausinti sausu audeklu
•    Baldų atnaujinimui reikia naudoti baldų priežiūrai skirtas priemones pagal ant pakuotės nurodytą specialią paskirtį ir vadovaujantis naudojimo taisyklėmis. Jokiu būdu negalima naudoti stiprių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra amoniako, alkoholio arba minkštiklių
•    Būtinai reikia pasirūpinti, kad baldai dažnai ir ilgą laiką nekontaktuotų su alkoholiu, kava bei kitomis ryškią spalvą turinčiomis medžiagomis. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte baldų aštriais daiktais. Garantija neapima mechaninių ir skysčių bei karščio sąlygotų pažeidimų.
•    Minkštiems baldams valyti patartina naudotis atitinkamų registruotų firmų valymo paslaugomis
•    Ypatingai svarbu nepalikti stovinčio vandens baldų sujungimų vietose, šalia baldų apkantavimo ar įmontuotų į baldus įrenginių


BALDŲ NAUDOJIMAS
•    Ant baldų durų, stalčių ir lentynų draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus krūvius. Siekiant išvengti spintų durų vyrių ir stalčių deformacijos, baldų duris ir stalčius reikia uždaryti be triukšmo ir laikyti uždarus
•    Ant baldų draudžiama statyti karštus daiktus be specialaus padėklo. Ant baldo išsiliejusį skystį reikia nedelsiant pašalinti švaria sausa šluoste
•    Jeigu baldams suveržti panaudotos sąvaržos, varžtai arba sraigtai ir jiems atsilaisvinus atsiranda plyšiai, jungiamąsias detales reikia kartkartėmis vėl suveržti
•    Pjaustant ant medinio ar laminuoto stalo, būtina naudoti pjaustymo lentelę
•    Perkeliant baldus iš vienos vietos į kitą, juos reikia pakelti, o ne traukti grindimis. Nuo traukimo gali deformuotis baldų sujungimų vietos. Perstatant baldus reikia iš jų viską išimti
•    Nesistokite ant baldų ir nesisupkite, nes galite sugadinti konstrukciją. Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu. Neatidarinėkite kelių durelių arba stalčių vienu metu
•    Nepalikti degančių daigtų ant stalviršio, nes liks dėmė
•    Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę
•    Nenaudoti smailių įrankių ir šiurkščių kempinių paviršiaus valymui, nes taip galima pakenkti apdailintam paviršiui
•    Nestatyti ant stalviršio įkaitusios keptuvės, karšto puodo, lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės. Naudokite karštų indų padėkliukus
•    Užpylus acetono ar kitų chemikalų, nedelsiant nuvalyti sausu medžiagos gabalėliu
•    Nedėkite kavos virimo aparato ir virdulio po pakabinamomis spintelėmis, nes vandes garai ir aukšta temperatūra gali sugadinti baldus
•    Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimėlių ir kt.), nes kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite staltieses, servetėles ir įvairius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje pačioje vietoje
•    Nepalikite pusiau atidarytų spintelių durelių po halogeniniais šviestuvais, nes durelių kraštai apklijuoti PVC juosta arba ABS apvadais gali atsiklijuoti, išsilydyti ar užsidegti
•    Išlaikykite ne mažesni kaip 5 cm atstumą nuo halogeninio šviestuvo iki padėto po juo daiktu, kad išvengti daiktų išsilydymo ar užsidegimo
•    Atsiradusias dėmes ar skysčius reikia valyti nedelsiant. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai nenuvalytas vanduo, paliks baltas dėmes ant baldo. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje
•    Baldų lentynų ir stalčių negalima apkrauti sunkiais daiktais, ant durų draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus krūvius. Rikiuodami sunkesnius daiktus svorį paskirstykite tolygiai. Daiktus lentynose dėliokite tokiu principu: sunkiausius – arčiau kraštų (atramų), lengvesnius – centre. Aukštuose balduose (sekcijose, indaujose) stenkitės sunkiausius daiktus sudėlioti apatinėse lentynose ar spintelėse, o viršuje išdėliokite lengvesnius – taip baldai bus stabilesni

MAKSIMALUS APKROVIMAS
•    Lentynų tvirtinamų prie sienos su dekoratyviniais lentynų laikikliais, maksimalus apkrovimas 60 kg  į kvadratinį metrą
•    „Metabox“ sistemos stalčius leistina dėti ne daugiau nei 20 kg bendro daiktų svorio
•    „Tandembox“ sistemos stalčius leistina dėti ne daugiau nei 30 kg bendro daiktų svorio, arba kaip nurodyta gamintojo
•    Į pakabinamą spintelę leistina dėti iki 50kg
•    Ant virtuvinio stalo leistina dėti iki 100kg

GARANTIJA
•    Mūsų gamintiems baldams galioja dvejų metų garantija, kurios garantinis laikotarpis prasideda nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės su sąlyga, kad gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį ir laikantis visu gaminio naudojimosi rekomendacijų ir taisyklių
•    Siekdamas realizuoti garantijos nustatytas teises, pirkėjas apie garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus turi pranešti ne vėliau kaip per 1 mėnesį, pateikdamas rašytinę pretenziją  el. pašto adresu. Pretenzijoje būtina nurodyti defektinio gaminio arba gaminio detalės pavadinimą ir defekto aprašymą. Prie pretenzijos būtina pridėti išduotos sąskaitos kopiją,  pirkimo pardavimo sutartį arba predavimo – priėmimo aktą. Nepateikus bent vieno dokumento garantija nėra taikoma
•    Garantija nesuteikiama medienos ir odos atspalvio nevienodumams. Kadangi tai yra iš natūralių medžiagų pagaminti gaminiai arba gaminių detalės, laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumai, kuriuos sąlygoja blukinantis šviesos poveikis
•    Garantinio laikotarpio metu gamintojas pataiso arba pakeičia visas defektą turinčias detales ar gaminius kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos (jei laikotarpis ilgesnis, apie tai pranešama pirkėjui)


GARANTIJA NUTRŪKSTA
•    Baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų ir nepaisant rekomendacijų
•    Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis
•    Baldai buvo pažeisti juos netinkamai naudojant, laikant arba transportuojant
•    Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų
•    Baldai buvo netinkamai prižiūrimi
•    Pats vartotojas perrinkinėjo ir perstatinėjo baldus, pagamintus pagal individualų užsakymą. Baldai yra skirti stovėti būtent toje numatytoje, o ne kitoje vietoje


GARANTIJA NETAIKOMA
•    Natūraliam prekės susidėvėjimui ir išblukimui
•    Natūralių medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumui
•    Priežiūros darbams, kurių būtinybė paaiškėjo jau prasidėjus garantiniam laikotarpiui
•    Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.)

 

Gamintojas neatsako už įsigytą prekę jei pažeidimai sukelti dėl atsainaus, nerūpestingo elgesio ir nesilaikantis gaminio priežiūros taisyklių, jeigu defektas sukeltas dėl nenugalimų jėgų, nelaimingo atsitikimo, sąmoningai arba neatsargaus vartotojo arba trečių asmenų veiksmais.

Baldų priežiūra ir rekomendacijos


Odos priežiūra: Oda yra higroskopinė kapiliarinė porėta medžiaga, lengvai sugerianti ir atiduodanti drėgmę. Drėgmės kiekis odoje turi būti apie 10-15 proc., tokį lygį nesunku palaikyti, jei patalpos santykinė drėgmė yra 65-70 proc. Jei santykinis drėgnumas mažesnis, oda pradeda atidavinėti drėgmę, o tai lemia greitesnį odos išdžiuvimą, ji pasidaro trapi, gali pradėti byrėti dažikliai. Odinius baldus 2 kartus ar bent kartą per metus reiktų sutepti specialia priemone. Tam geriausiai tiktų stearino tepalu suvilgyta kempinė. Dulkių ir purvo valymui naudojama paprasta flanelinė šluostė, kiek sudrėkinta paprastu vandeniu. Jei purvo iškart pašalint nepavyksta, galima naudoti silpną muilo tirpalą (muilas turi būti neutralus). Įvairios organinės riebalinės dėmės odai nebaisios. Jokiu būdu odai valyti nenaudokite tirpiklių, spirito, acetono, muilo ir skalbimo miltelių. Valymui naudokite odos valymui skirtą kremą. Odą reiktų reguliariai nušluostyti minkštu drėgnu audiniu. Odinius baldus reiktų reguliariai nusiurbti dulkių siurbliu. Jei ant odinio baldo pateko skysčių, niekada nelaukite, kol oda išdžius pati. Drėgmės perteklių tuoj pat nušluostykite sausu audiniu arba kempine. Jei būtina, dėmes galima pratrinti drėgna servetėle, sudrėkinta silpname muilo tirpale, o vėliau išdžiovinti sausu vilnoniu audiniu. Jei ant odos pateko augalinės ar gyvulinės kilmės riebalų, dėmę tiesiog nuvalykite sausu audiniu ir kuriam laikui palikite. Jokiu būdu nenaudokite vandens arba valiklių. Niekada odos valymui nenaudokite agresyvių substancijų - dėmių valiklių, valančių tirpiklių, baldų lako, terpentino, tepalų, abrazyvinių valiklių, cheminių tirpiklių. Naudokite specialiai odos valymui skirtas priemones. Neskalbkite odinių baldų apmušalų.

Eko-odų priežiūra: Purvas, dulkės ir kiti nešvarumai ilgą laiką negali būti paliekami ant baldo paviršiaus, medžiagą būtina valyti reguliariai švelnios priemonės tirpalu (muilo, šampūno) šiltu vandeniu, naudojant minkštą kempinę, išvalius tirpalu, vandenyje sudrėkintu minkštu skudurėliu perbraukite baldą, kad neliktų valymo priemonės. Tada perbraukite baldo paviršių minkštu sausu skudurėliu. Esant sunkiems nešvarumams (lūpdažio, rašiklio žymės) valymui gali būti naudojamas 25% (maksimum 40%) etilalkoholio tirpalas.

Gobelenų, floko ir šenilo priežiūra: Prieš pradėdami valyti audinį, atidžiai perskaitykite jo etiketę. Valymo priemonę iš pradžių išbandykite kokioje nors nematomoje apmušalo vietoje. Jei valymo priemonė nepakeičia audinio spalvos, vadinasi, galite drąsiai ją naudoti. Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, sutepimo įvairias chemikalais ir kitais skysčiais. Įprastam valymui naudokite dulkių siurblį arba šepetį. Tirpstančios vandenyje dėmės valomos šiltu šampūno ir vandens tirpalu, skirtu minkštų baldų valymui. Jeigu išdžiovinus dėmės neišnyko, rekomenduojama papildomai valyti dėmių valikliu. Netirpstančios vandenyje dėmės valomos įprastu dėmių valikliu. Dėmės reikia valyti atsargiais judesiais sukant ratu. Išvalytą vietą reikia išdžiovinti. Lygintuvą naudoti draudžiama. Cheminis valymas-leidžiamas, skalbimas-nerekomenduojamas. Perspėjimas: Vandens pagrindu pagaminti arba dezinfekuojantys valikliai gali būti audinio susitraukimo priežastis.

Metalinių baldų ir apdailos priežiūra: Metalo paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyviųjų priemonių. Pažeistą paviršių nedelsdami nupoliruokite, taip apsaugosite nuo korozijos po juo esančius metalo sluoksnius. Valykite dulkes. Chromuotus ar nerūdijančio plieno paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo priemonėmis. Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. Kambario baldų nerekomenduojama naudoti lauke.

Stiklinių baldų ir apdailos priežiūra: Dulkės valomos minkšta sausa šluoste. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis. Stiklo valiklių nepurkškite ant kitų paviršių ar matinio stiklo. Matinio stiklo reikmenis atsukite matine puse žemyn. Saugokite, kad ant matinio stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar kitų nešvarumų - gali likti sunkiai išvalomų dėmių.

Pintų baldų priežiūra: Dulkes nuo pintų baldų reikia valyti minkštu šepetėliu arba siurbti dulkių siurbliu. Jokiu būdu negalima naudoti cheminių ir abrazyvinių ( braižančių) plovimo priemonių; Baldams kenkia per daug sausas oras ir tiesioginiai saulės spinduliai, nuo kurių baldai pradeda trūkinėti ir lūžinėti. Jei norite to išvengti, baldus reguliariai valykite drėgna, bet ne šlapia kempinėle ir padenkite plonu skysto baldų vaško sluoksniu; Sintetiniai pinti baldai gana lengvai pažeidžiami. Pakanka nutraukti juostą vienoje vietoje, ir daiktas pradeda retėti, o laikui bėgant gali ir visai iširti.

Plastiko baldų ir apdailos priežiūra: Tokius paviršius būtina valyti drėgna šluoste. Paviršių būtina sausai nušluostyti. Nevalykite braižančiomis šluostėmis ar valikliais, kurių sudėtyje yra abrazyviųjų dalelių. Nenaudokite medienai skirtų poliravimo ar blizginimo priemonių.

LMDP baldų priežiūra: Tokius paviršius būtina valyti drėgna šluoste. Paviršių būtina sausai nušluostyti. Nevalykite braižančiomis šluostėmis ar valikliais, kurių sudėtyje yra abrazyviųjų dalelių. Nenaudokite medienai skirtų poliravimo ar blizginimo priemonių.

Marmurinių ir akmeninių paviršių priežiūra: Marmuras yra akmuo, tačiau su juo elgtis reikia atsargiai - marmuras porėtas, todėl ant jo lengvai susidaro dėmės. Taip pat atsiminkite, kad rūgštis (citrinų sultys, alkoholis, gazuoti gėrimai) pažeidžia marmuro paviršių, kadangi jo prigimtis šarminė. Nenaudokite abrazyvinių valiklių. Po indais, šviestuvais ir kitais ant marmuro paviršiaus statomais daiktais, galinčiais jį subraižyti, naudokite minkštus padėkliukus.

Medžio baldų ir apdailos priežiūra: Pagrindinė medinių baldų priežiūros priemonė yra dulkių valymas švaria minkšta šluoste. Ant šluostės (ne tiesiai ant baldų) užpilkite šiek tiek baldų poliravimo skysčio ir valykite, laikydamiesi gamintojų nurodymų.

Ant medinių baldų statydami gėrimus, kambarinius augalus ir pan., visuomet naudokite tam skirtus medžiaginius padėklus ar lėkšteles, kadangi skysčiui patekus ant baldų paviršiaus atsiras dėmių, o po ilgesnio laiko medžio apdaila gali atšokti. Medinių baldų paviršių neigiamai veikia tiesioginiai saulės spinduliai - medis išblunka, skyla. Dėl šių priežasčių medinius baldus derėtų statyti atokiau nuo langų, kondicionierių bei šildytuvų, kurie taip pat kenkia medžio drėgmės pusiausvyrai. Sintetinių, guminių, plastikinių daiktų sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų, kurios, kaip ir riebalai, gadina baldų paviršių, todėl nepatartina tokių daiktų ant medinių baldų palikti ilgesniam laikui. Staltiesės ar kamštinio medžio padėklai saugo Jūsų baldus, tačiau nepamirškite laikas nuo laiko šių apdangalų nuimti ir patikrinti, ar po jais nesislepia nepastebėtos išpiltų ir susigėrusių skysčių dėmės ar dalelės galinčios pažeisti baldų paviršių.

Čiužinių priežiūra: Nuolatinis valymas dulkių siurbliu neleis kauptis dulkėms. Čiužino dangalas apsaugo nuo dėmių. Jei čiužinį vis apversite, kaip nurodyta su garantija pateikiamoje gamintojo instrukcijoje, prailginsite gaminio naudojimo laiką. Taip vėdinsite čiužinį ir sumažinsite drėgmės kondensaciją. Kai kurių čiužinių vartyti nebūtina. Skaitykite specialius nurodymus, pateikiamus kartu su įsigyjamu čiužiniu. Čiužiniui taip pat gali pakenkti, jei jį mėginsite sulenkti ar ant jo šokinėsite.

Furnitūra

Furnitūra – prancūzų kilmės žodis (pranc. fourniture), baldų gamybos srityje reiškiantis baldų jungiamąsias ar dekoratyvines detales, asortimento gausą ir jo parinkimo niuansus. Be furnitūros neįmanoma pagaminti nė vienos baldo apdailos detalės ar įmontuoti integruojamosios technikos. Šiuolaikiniai baldai gaminami iš įvairiausių medžiagų – medienos plokščių, metalo, medžio, stiklo elementų, naudojama daug plastiko. Be to, į baldų gamybą sparčiai veržiasi ir tokios medžiagos, kaip stiklo pluoštas, metalo profiliai, viela ar akmuo. Todėl furnitūros gamintojai priversti ieškoti naujų sprendimų, kad tiek surinkti baldus, tiek naudotis jais būtų patogiau. Gaminant šiuolaikinę furnitūrą ir tam tikrus elementus, naudojamos ypač tikslios metalo apdirbimo staklės, aukščiausios kokybės metalas, aplinkos poveikiui atsparus plastikas. Todėl vartotojai šiuo metu gali rinktis itin kokybiškai pagamintus vamzdžius, kablius, poveržles ar aliuminio dureles.

Standartiniai elementai, tokie kaip atramos, amortizatoriai, dangteliai, fiksatoriai, kartelės, kojelės, kojos, rankenėlės ir kt., gali būti gaminami įvairių spalvų ir faktūrų. Dėl to tokios detalės gali būti pritaikomos ne tik naujiems modeliams, bet ir remontuojamiems senesnio pavyzdžio baldams.

Mes, gamindami baldus, visada naudojame tik aukščiausios kokybės baldų furnitūrą. Pagrindiniai mūsų partneriai: „Blum“ (Austrija), „Häfele“ (Vokietija), „Hettich“ (Vokietija), „Grass“ (Austrija) ir „FGV“ (Italija).

Blum Hafele Hettichhttp://de.academic.ru/pictures/dewiki/50/250px-Logo_Grass_svg.png  FGV

Visuomet rekomenduojame rinktis iš kokybiško metalo arba plastiko pagamintus tvirtinamuosius elementus, kaiščius, įvores ir kt. Visa mūsų naudojama furnitūra tvirta ir patvari.

Kita svarbi mūsų naudojamos furnitūros pritaikymo sritis – mechanizmai ir konstrukcijos. Naudodami naujas gamybos technologijas ir medžiagas, taikydami inovacinius sprendimus, gaminame mechanines baldų dalis: pakabinamų ir stumdomų durų mechanizmus, bėgelius, lankstus, gembes, rutulines atramas, užraktus. Baldų detalės gali būti transformuojamos keliomis kryptimis ir reikiama trajektorija. Baldais su modernia furnitūra patogiau naudotis, traukiant stalčius ar lentynas, skleidžiamas kur kas tylesnis garsas, o mechanizmų judamosios dalys akivaizdžiai ilgesnį laiką atlaiko dideles apkrovas.

Kurdami individualaus projekto ar išskirtinius baldus, naudojame daug tiek įprastų, tiek nestandartinių laikiklių, sankabų, jungčių. Baldų priedai, detalės, dekoratyviniai elementai neretai atsiranda matomiausiose patalpos vietose, tad tokiai furnitūrai taikomi ne tik aukšti patikimumo, kokybės, bet ir estetikos reikalavimai.

Greta pagrindinės produkcijos siūlome ir papildomos įrangos, neatsiejamos nuo kokybiškų baldų, – įdėklų, džiovyklų, krepšių, dėžių šiukšlėms, biuro priedų, žaliuzių ir jų detalių. Projektuodami baldus, išskirtinį dėmesį skiriame apšvietimui, integruojamiems šviestuvams, jungikliams, kištukiniams lizdams, kitoms elektros instaliacijos detalėms.

Gamindami baldus, naudojame tik itin kokybiškas medžiagas.

Baldinės plokštės

Gaminant kietus baldus, naudojamos įvairios plokštės. Populiariausios jų – laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Šio tipo plokštės gaminamos tiek Lietuvoje, tiek importuojamos iš įvairių pasaulio šalių, todėl galima rinktis iš daugybės pasiūlymų.

Gamindami baldus, dažniausiai naudojame 10 mm, 18 mm ir 25 mm storio medžio drožlių plokštes (MDP), pagamintas „Wodego“ (Vokietija), „Kronopol“ (Lenkija), „Thermopal“ (Vokietija), „Egger“ (Austrija) ir „Pfleiderer“ (Lenkija) gamyklose.

Wodego  Thermopal  Kronopol

EggerPfleider

Yra nustatyti tam tikri standartai, kuriuos turi atitikti visų gamintojų plokštės, todėl vartotojas dažniausiai renkasi pagal gaminių kainą ir pagal tai, ar už tą kainą gali nusipirkti reikiamą apdailą.

Šiuo metu gaminant baldus bene populiariausios laminuotos MDP. Šios plokštės laminatu gali būti dengiamos dviem būdais:

1. užlydant melamino dervoje įmirkytu popieriumi – vadinamosios laminuotos plokštės;

2. iš pradžių pagaminamas laminatas: keli sluoksniai melamino dervoje mirkyto popieriaus suspaudžiami aukštos temperatūros ir aukšto slėgio sąlygomis. Viršutinis dekoratyvinis sluoksnis dengiamas permatoma plėvele, suteikiančia paviršiui atsparumo. Vėliau laminatas klijuojamas ant plokščių. Taip padaromos MDP, dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL arba CPL tipo).

Nors vizualiai aukšto slėgio laminatu dengta plokštė beveik nesiskiria nuo tiesiog laminuotos (pirmasis variantas), tačiau šioji yra gerokai atsparesnė. Aukšto slėgio laminatu dengti paviršiai naudojami kaip darbiniai. Įvairių gamintojų aukšto slėgio laminato atsparumas skiriasi.

Lietuvoje HPL dažniausiai naudojamas virtuviniams stalviršiams. Jis labai tiktų ir gaminant biurų stalus, tačiau šiuo atveju pasirinkimą dažniausiai lemia kaina. Baldo kokybė labiausiai priklauso nuo taikomos gamybos technologijos. Labai svarbu, kad būtų tinkamai parinktos ir užklijuotos briaunos.

MDP gali būti dengiamos natūraliu medžio lukštu (faneruotos). Šiuo atveju visos praktinės ypatybės priklauso nuo lako, kuriuo plokštės bus dengiamos. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad natūraliu lukštu dengtas baldas, veikiant saulei, labiau keičia spalvą nei laminuotas. Natūralus medienos lukštas – plačiai naudojama medžiaga. Esant gausybei medienos imitacijų, vartotojui nėra lengva atskirti natūralią medžiagą nuo dirbtinės, tačiau kiekvieno medienos lukšto lakšto tekstūra ir spalva – unikali, skleidžianti šilumą, visada yra galimybė ją atnaujinti. Ir tai tik keli faktai, skiriantys natūralų lukštą nuo jo imitacijos.

Vidutinio tankio medžio plaušų plokščių (MDF) gamyba ir panaudojimas sparčiai auga. Daugiausia jos naudojamos, kai reikia dažytų, spalvotų paviršių. Jas galima frezuoti, lengviau ir patogiau dažyti. Jas taip pat galima laminuoti. Kadangi nebūtina klijuoti briaunų, paprastesnėmis technologijomis galima išgauti kreivų linijų paviršius – taip lengviau pagaminti plastiškesnių formų baldus. MDF plokštes reikia dažyti keliais sluoksniais ir itin atspariais dažais.

Visos mūsų gamybai naudojamos plokštės yra aukščiausios kokybės ir atitinka visus keliamus standartus.

Patarimai

Siūlome ne tik baldus, bet ir teikiame susijusias paslaugas

UAB „Algimanto baldai“ – tai įmonė, kuri visapusiškai pasirūpina Jūsų baldais ir buitine įranga. Mes ne tik projektuojame, gaminame, pristatome ir montuojame baldus, bet ir prijungiame buitinę techniką, santechniką, įrengiame apšvietimą, pakoreguojame elektros, vandentiekio ar ventiliacijos įvadus, angas.

Ne kartą esame susidūrę su tokia situacija: užsisakęs mūsų įmonėje naujus baldus pirkėjas mato, kad dabartinis būste esantis elektros, vandentiekio ar ventiliacijos sistemų išdėstymas nėra labai patogus, kai ką tenka koreguoti, įrengti iš naujo. Mes visuomet stengiamės padėti. Kreipkitės, klauskite, mielai patarsime, atliksime reikiamus darbus ir išlaisvinsime Jus nuo rūpesčių.

Ką būtina įvertinti

Atminkite, kad montuojant virtuvės baldus visuomet atsiranda papildomų išlaidų: vandens sklendėms, žarnelėms, plautuvės sifonui, ventiliacijos ortakiui, elektros kabeliams ir kt. priedams. Tad prie baldų kainos reikia pridėti ir priedų bei įrengimo paslaugų kainą.

UAB „Algimanto baldai“ gali suteikti papildomas paslaugas ir pasiūlyti reikiamus priedus. Visas paslaugų paketas paprastai sudaro 8–12 proc. baldų kainos.

Kas sudaro baldų kainą

Baldų kainą gali labai reikšmingai pakoreguoti tai, kokios medžiagos ir furnitūra pasirenkama. Nuo to, kokią furnitūrą pasirinksite, baldų kaina gali svyruoti net iki 80 procentų!

Plokštės, iš kurių gaminami baldai, taip pat yra skirtingos vertės. Pats brangiausias – medžio masyvas. Toliau pagal brangumą plokštės rikiuojasi taip: medžio drožlių plokštė (MDP), dengta medžio lukštu; medžio drožlių faneruota dažyta plokštė (MDF) ir pigiausia laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP).

Kas svarbu virtuvės, vonios ir terasos baldams

Mūsų ilgametė patirtis rodo, kad dailia išvaizda ilgai džiugina tie virtuvės, vonios ir terasos baldai, kurie pagaminti tik iš kokybiškų ir patvarių medžiagų. Šie baldai patiria daug įvairesnį ir intensyvesnį poveikį nei kiti gyvenamajame būste ar biure esantys baldai.

Kvalifikuotas gamintojas – sėkmės garantas

Vienas iš pagrindinių kriterijų, pagal kurį patartina rinktis naujus baldus, – tai baldų gamintojo reputacija. Pasirinkę sąžiningą, negudraujantį, tikrai kvalifikuotą gamintoją, kuris būtų atsakingas už visą procesą nuo matavimo iki montavimo, laimėsite ne tik geresnę kainą, bet ir nepriekaištingą kokybę. Kvalifikuotas gamintojas negailės Jums išsamių paaiškinimų, profesionalių patarimų ir nuoširdžios šypsenos.